Tag Archives: لباس دخترانه

ست کردن لباس برای دختران

WWW.ZEHLEN.COM

ست کردن لباس برای دختران دختران قد بلند :  ۱- از کمربند پهن استفاده کنید .  ۲- از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید .  ۳- بهتر است پیراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن قرار دهید تا خط عمودی کمرتان نمایان تر گردد .  ۴- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی […]