Tag Archives: فروشگاه تیشرت

لاغرتر و بلند قدتر بنظر برسید

لاغرتر و بلند قدتر بنظر برسید

لاغرتر و بلند قدتر بنظر برسید. ۱-لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند .  ۲- لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید . ترجیحا یکرنگ از سر تا نوک پا.  ۳- از پـوشیدن لباسهای با طرح برجسته و پارچه های زمخت خودداری کنید .  ۴- لباسهای تیره رنگ با […]