Tag Archives: ست پاییززنانه

قوانین مد برای پاییز امسال

WWW.ZEHLEN.COM

قوانین مد برای پاییز امسال من عاشق پوشیدن لباسهای سفید در سر تا سر سال هستم چرا كه انسان را با طراوت نشان می دهد. برای اینكه حالت فصلی به آن بدهید یك جفت پوتین قهوه ای رنگ بپوشید . اخیرا ً چندین نفر از من پرسیده اند كه آیا این شلوارها خیلی روشن هستند […]