Tag Archives: خانمهای خوش اندام

خانمهای خوش اندام!

خانمهای خوش اندام!

خانمهای خوش اندام! اگر قد کوتاهی دارید یا خیلی بلند هستید و یا بالاتنه بزرگ یا کوچک و یا هر مشکل دیگری در اندام خود حس می کنید برای پوشاندن آنها این مقاله را بخوانید. خانم‌های ‌قد بلند:‌ استفاده از لباس‌های با طرح‌های عمودی وسر تا پا یك‌رنگ به همراه كیف‌دستی‌های كوچك و گردنبند و […]